Sâm Ngọc Linh thật có giá bao nhiêu?

Được phát hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX tại ngọn núi thuộc...