Mùa ngủ đông của Sâm Ngọc Linh

 Sâm Ngọc Linh là một loại dược liệu quý chỉ có ở khu vực dãy...