ĐẶC ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC SÂM NGỌC LINH

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis), còn được gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm...