TRUYỀN THUYẾT VỀ “SÂM NGỌC LINH”

Theo truyền thuyết của người dân Xê Đăng, công chúa xinh đẹp con gái Ngọc...